ĐI LÀM LẠI TRƯỚC KHI HẾT THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ DƯỠNG SỨC SAU KHI SINH KHÔNG?

Nếu bạn gặp trường hợp nhân viên đi làm lại sau khi sinh nhưng khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản thì cần lưu ý, yêu cầu NLĐ cung cấp giấy xác nhận của cơ sở y tế về điều kiện sức khỏe để đi làm lại trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, đồng thời giải thích cho NLĐ rõ về chế độ dưỡng sức sau khi sinh họ sẽ không được hưởng. Tham khảo thêm tại đây.

NGHỈ PHÉP NĂM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP TỪ BHXH?

Nếu bạn gặp trường hợp nhân viên của mình xin nghỉ phép năm để không bị trừ lương, và đồng thời nộp giấy nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH bạn sẽ xử lý thế nào? ...xem tiếp...

Hết hạn hợp đồng trong thời gian nghỉ thai sản

Khi HĐLĐ của một nữ lao động đang nghỉ thai sản sắp kết thúc, các bạn sẽ xử lý như thế nào?

Hoàn toàn bình thường nhé, theo quy định tại điều 36 luật Lao động 2012 thì các trường hợp chấm dứt HĐLĐ không quy định riêng đối với các lao động nữ đang nghỉ thai sản..xem tiếp...

Liên hệ